Julgåva för barns hälsa

Varje år dör allt för många barn av sjukdomar som egentligen är både lätta och billiga att förebygga. Alla länder har inte samma resurser att lägga på sjukvård men de resurser som finns ska användas rätt. Din gåva gör att barn och familjer kan få undervisning om rent vatten, god hygien, näringslära och vaccin. Det räddar liv. Och inte bara det – med en stabilare hälsa kan också livskvalitet och ekonomi bli bättre och mer stabil. Ett förebyggande arbete kräver långsiktighet. Du bidrar också till att systemen kan förbättras, för sjukvård, mödravård och undernäring och till att stärka lokalsamhällen att gå samman och påverka myndigheter, så att de tar sitt ansvar.

Skänk din gåva till Erikshjälpen här