Erikshjälpen barns hälsa

rädda barn i nöd

Julgåva för barns hälsa

Varje år dör allt för många barn av sjukdomar som egentligen är både lätta och billiga att förebygga. Alla länder har inte samma resurser att lägga på sjukvård men de resurser som finns ska användas rätt. Din gåva gör att barn och familjer kan få undervisning om rent vatten, god hygien, näringslära och vaccin. Det räddar liv. Och inte bara det – med en stabilare hälsa kan också livskvalitet och ekonomi bli bättre och mer stabil. Ett förebyggande arbete kräver långsiktighet. Du bidrar också till att systemen kan förbättras, för sjukvård, mödravård och undernäring och till att stärka lokalsamhällen att gå samman och påverka myndigheter, så att de tar sitt ansvar.

 

 

Skänk din gåva till Erikshjälpen här

 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN – Julgåva till Klimatet

Skydda klimatet

Naturskydda klimatet med en julgåva

I jul bör vi tänka på vilka naturupplevelser vi älskar och vill naturskydda genom gåvor som består. Genom Naturskyddsföreningens klappar kan du värna om djur, natur, miljö och klimat genom att skänka en gåva. Denna välgörenhetsgåvan fokuserar på att rädda klimatet. Klimatförändringarna är på riktigt, ge ditt stöd nu. Alla beställningar får digital version av gåvobeviset och du kan även få gåvobeviset hemskickat.

Naturskydda klimatet

Skänk din gåva till Naturskyddsföreningen här

 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN – Naturskydda ren miljö

julgåva naturskydda ren miljö

Naturskydda ren miljö

I jul bör vi tänka på vilka naturupplevelser vi älskar och vill naturskydda genom gåvor som består. Genom Naturskyddsföreningens klappar kan du värna om djur, natur, miljö och klimat genom att skänka en gåva. Denna välgörenhetsgåvan fokuserar på att få bort miljögifterna. Du får digital version av gåvobeviset och kan även få gåvobevis hemskickat!

Naturskydda ren miljö

Skänk din gåva till Naturskyddsföreningen här